Výstavy

Zde naleznete rozdělení do správných tříd na výstavě, co znamenají jednotlivé tituly, známky, jak získat šampiona atd.

Třídy

Vystavovaní psi jsou rozdělení do tříd. Již na přihlášce je nutno uvést, do které třídy svého psa hlásíte. Jednotlivé třídy jsou rozděleny podle věku a případných titulů, které již pes za svou kariéru získal.

tř. štěňat - 3-6 měsíců
tř. dorostu - 6-9 měsíců
tř. mladých - 9-18 měsíců
mezitřída - 15-24 měsíců
tř. otevřená - od 15 měsíců bez omezení
tř. pracovní - od 15 měsíců, pouze pro psy a feny s uznanou zkouškou z výkonu
tř. vítězů - od 15 měsíců, pro psy a feny s přiznaným titulem NV, KV, VSV
tř. šampionů - od 15 měsíců, pro psy a feny s přiznaným šampionátem
tř. veteránů - od 8 let neomezeně

V uvedených třídách se zadávají známky:

Známky

zadávané ve třídách štěňat a dorostu:

velmi nadějný (VN) - žlutá stužka
nadějný (N) - bílá stužka

zadávané ve všech ostatních třídách:

výborný (V) - modrá stužka
velmi dobrý (VD) - červená stužka
dobrý (D) - zelená stužka
dostatečný (dost.) - fialová stužka
nedostatečný

V těchto třídách se navíc zadává pořadí 1, 2, 3, 4 (pouze se známkou V nebo VD) a nejlepší jedinci z každé třídy mohou získat také tituly

Tituly

Jaké tituly můžete získat ve své třídě?:

tř. dorostu -  Nejlepší dorost
tř. mladých
- CAJC, BOJ - nejlepší mladý plemene
mezitřída, tř. otevřená, pracovní, vítězů a šampionů - CAC, res.CAC
tř. veteránů
- Nejhezčí veterán

Další tituly jsou zadávány podle toho, o jaký druh výstavy se jedná:

Mezinárodní výstava psů - zadávají se tituly CAJC, CAC, res.CAC, CACIB, res.CACIB, BOB, BIG, BIS
Národní výstava
- zadávají se tituly: CAJC, CAC, res.CAC, NV, BOB, BIG, BIS
Klubová výstava
- zadávají se tituly: CAJC, CAC, res.CAC, KV, ČKŠ
Speciální výstava
- zadávají se tituly: CAJC, CAC, res.CAC, VSV
Oblastní výstava
- zadávají se tituly: Vítěz třídy, Oblastní vítěz
Krajská výstava
- zadávají se tituly: Vítěz třídy, Krajský vítěz

Co tyto zkratky znamenají?

CAJC = Čekatelství šampionátu mladých země, kde se výstava koná; může být udělen mladému psovi a feně, kteří obdrží známku V1; oba držitelé CAJC postupují do soutěže o titul BOB

CAC = Čekatelství titulu Šampion krásy té země, kde se výstava koná (označení tohoto čekatelství se může lišit podle země - v Polsku je to např. CWC, v Rakousku CACA), může být zadán v mezitřídě, tř. otevřené, pracovní, vítězů a šampionů, každému psovi a feně se známkou V1

res.CAC (reserve CAC) může být zadán psovi a feně se známkou V2, pokud dosahují takových kvalit, že by jim rozhodčí udělil titul CAC, pokud by na výstavě nebyl přítomen jedinec oceněný známkou V1

CACIB = Čekatelství titulu Mezinárodní šampion krásy, zadává se jednomu psovi a jedné feně z konkurence všech, kteří získali v jednotlivých třídách titul CAC

res.CACIB (reserve CACIB) může být zadán druhému nejlepšímu psovi a feně z výše uvedeného výběru rozšířeného o res.CACe ze třídy, ze které byl pes/fena s uděleným titulem CACIB

Všechny tyto tituly jsou důležité pro získání tzv. kumulativních titulů, o nichž se zmíníme později.

NV = Národní vítěz
KV = Klubový vítěz
VSV = Vítěz speciální výstavy

BOB (BEST OF BRED) = Vítěz plemene, do soutěže o tento titul postupují pes a fena, kterým byl zadán titul CACIB, NV, KV nebo VSV), oba CAJC a oba V1 ze tř. veteránů

Zde končí tituly, o něž se ucházejí příslušníci stejného plemene. U všech titulů je velmi podstatné sousloví MŮŽE BÝT UDĚLEN - jejich udělení není nárokové, tj. ne každý jedinec oceněný známkou V1 je získá. Tituly mají být udělovány pouze jedincům vysokých kvalit.

BIG (BEST IN GROUP) nebo BOG (BEST OF GROUP) = Vítěz skupiny (pro každou z 10 skupin FCI + neuznaná plemena) - do soutěže nastupují BOB všech plemen dané skupiny

BOD (BEST OF DAY) = Vítěz dne - zadává se v případě, že výstava je rozdělena do více dnů; nastupují všichni BIG

BIS (BEST IN SHOW) = Nejlepší pes výstavy - do soutěže nastupují všichni BIG, u vícedenních výstav všichni BOD

Kumulativní tituly

ČESKÝ JUNIOR ŠAMPION - udělení tohoto titulu je podmíněno trojím získáním čekatelství ve věku 9-24 měsíců, nejméně dvě čekatelství musí být získána ve třídě mladých (CAJC) a jedno může být získáno ve třídě otevřené, pracovní, mezitřídě nebo vítězů (CAC) a musí být zadáno nejméně od dvou rozhodčích.

ČESKÝ ŠAMPION - udělení tohoto titulu je podmíněno 1. u plemen, která mají titul podmíněn zkouškou z výkonu, dvojím získáním čekatelství CAC, z toho nejméně 1x na mezinárodní výstavě + absolvováním zkoušky, jež musí být doloženo certifikátem; 2. u ostatních plemen čtverým získáním CAC, z toho nejméně 2x na mezinárodní výstavě a ostatní na národní, speciální nebo klubové výstavě.
Předepsaný počet čekatelství je třeba získat minimálně ve dvou výstavních sezonách a minimálně od dvou rozhodčích.

ČESKÝ VETERÁN ŠAMPION - pro získání tohoto titulu je musí pes/fena obdržet 3x ocenění výborný 1 ve třídě veteránů, z toho minimálně 1x na MVP

MEZINÁRODNÍ ŠAMPION KRÁSY FCI je nejvyšší titul, který může pes nebo fena získat. Jeho udělení je podmíněno získáním 4x CACIB, a to ze tří zemí a od tří různých rozhodčích. Mezi získáním prvního a posledního čekatelství musí uplynout 1 rok a 1 den.